Doma v Chorvátsku
VYHĽADÁVANIE
 aa
 Istria
 Kvarner
 Severn Dalmcia
 Stredn Dalmcia
 Jun Dalmcia
UBYTOVANIE
 Hotely
 Apartmny
 Plavby
 Aktvna dovolenka
 Vilky a domy
 Firemn programy
 Akcie a z?avy
Hľadať
POŽIADAVKA
Zašlite Vašu
požiadavku
OBJEDNÁVKA
Zašlite Vašu
objednávku
NEWSLETTER
Zaregistrujte sa pre zasielanie noviniek
Odoslať
POČASIE
Facebook
Myway-fb
My Way
Travel
& More
AKTÍVNA DOVOLENKA
Stredn Dalmcia, 2.9.-15.9.2018, 17.9.-25.9.2018
Etikoterapia nachdza hlbok pr?iny ochoren, smtku,strachu, neschopnosti zava? rados? v naruench vz?ahoch k sebe a inm.
Pobyt je zameran na praktick ncvik a osvojenie si technk a zru?nost etikoterapie. Po?as pobytu sa nau?te rozpoznva? zdravie pokodzujce mylienky, emcie a nvyky a aplikova? techniky pomocou ktorch si osvojte nov, zdravie a vitalitu podporujce nvyky, mylienky a pocity.
termn 02.09.-15.09. - ur?en pre za?iato?nkov
termn 17.09.-25.09. - ur?en pre pokro?ilch
Stredn Dalmcia, Murter, Jadransk more
Pozvame vs na dobrodrustvo na mori, lov na tuniaky a in ve?k ryby Jadranskho mora, kde vaou jedinou zbra?ou bud len rybrske udice a siln ruky. Program vedie sksen rybr, jeden so zakladate?ov Big Game Fishing-u vo vodch Jadranu.

Stredn Dalmcia, Murter
Skvel tip na krtky a intenzvny portov zitok pre milovnkov plavieb. Po?as pobytu sa ?astnci jachtrskeho trningu pod vedenm sksench intruktorov zoznmia so zkladmi plachtenia, prcou s lanami a plachtami, ovldanm plachetnice, zkladnmi manvrami, zkladmi navigcie. Kad ?astnk zska diplom - potvrdenie o absolvovan vcviku. 7 denn vcvik (min.) je mon ukon?i? skkami a zskanm licencie na vedenie malho plavidla. Kurzy pre individulnych zujemcov za?naj kad sobotu.
« 1 2 »
MyWay s.r.o., Mierová 179, 821 05 Bratislava, tel.: +421-2-4363 6692-3 • tel./fax: +421 2 43636691 • e-mail: myway@myway.sk
Člen British Chamber of Commerce in SR a Slovenskej asociácie cestovných kancelárií

Cestovná kancelária je poistená voči úpadku CK podľa Zákona 281/ 2011 v poisťovni UNION a.s. č PZ 2061243 do výšky 10 000 €.

Informácia o ochrane osobných údajov
4 companies
My Way
SACKA
British chamber of commerce in the Slovak republic
Na úvod