Doma v Chorvátsku
VYHĽADÁVANIE
 aa
 Istria
 Kvarner
 Severn Dalmcia
 Stredn Dalmcia
 Jun Dalmcia
UBYTOVANIE
 Hotely
 Apartmny
 Plavby
 Aktvna dovolenka
 Vilky a domy
 Firemn programy
 Akcie a z?avy
Hľadať
POŽIADAVKA
Zašlite Vašu
požiadavku
OBJEDNÁVKA
Zašlite Vašu
objednávku
NEWSLETTER
Zaregistrujte sa pre zasielanie noviniek
Odoslať
POČASIE
Facebook
Myway-fb
My Way
Travel
& More
ČLÁNKY A AKTUALITY
Cestujete do Chorvtska vlastnm autom?

Vzdialenos? k slovenskmu moru sa d prekona? za nieko?ko hodin a komfort v podobe vlastnej dopravy mnoh ocenia. Aby vs po?as jazdy ni? neprekvapilo, tu s rady na cestu.

Najdleitejie informcie a povinn poplatky, ktorm sa nevyhnete: Pokia? cestujete cez Rasksko 10-d?ov znmka vs vjde na 8 Cesta cez Ma?arsko - 10-d?ov 2 975 HUF (9,90 ), virtulne dia?ni?n nlepky - preukete sa potvrdenm o zaplaten poplatku, Slovinsko - 7-d?ov znmka 15 , mesa?n 30 . V Chorvtsku s dia?nice spoplatnen mtom, cena je na kadom seku in. Rijeka - Zhreb 69 kn (9,11 ), Zhreb - Split 181 kn (23,87 ) Zhreb - Zadar 120 kn (15,83 ), Na cestu do Chorvtska potrebujete: Vodi?sk preukaz osved?enie o evidencii vozidla doklad o medzinrodnom poisten vozidla - zelen kartu! Pokyny a obmedzenia: Obmedzenie rchlosti: v obciach do 50 km/h, mimo obce 90 km/h, na rchlostnej ceste 110 km/h, na dia?nici max. 130 km/h. Prpustn mnostvo alkoholu v krvi - 0,0 promile!

« späť
MyWay s.r.o., Mierová 179, 821 05 Bratislava, tel.: +421-2-4363 6692-3 • tel./fax: +421 2 43636691 • e-mail: myway@myway.sk
Člen British Chamber of Commerce in SR a Slovenskej asociácie cestovných kancelárií

Cestovná kancelária je poistená voči úpadku CK podľa Zákona 281/ 2011 v poisťovni UNION a.s. č PZ 2061243 do výšky 10 000 €.

Informácia o ochrane osobných údajov
4 companies
My Way
SACKA
British chamber of commerce in the Slovak republic
Na úvod