Doma v Chorvátsku
VYHĽADÁVANIE
 aa
 Istria
 Kvarner
 Severn Dalmcia
 Stredn Dalmcia
 Jun Dalmcia
UBYTOVANIE
 Hotely
 Apartmny
 Plavby
 Aktvna dovolenka
 Vilky a domy
 Firemn programy
 Akcie a z?avy
Hľadať
POŽIADAVKA
Zašlite Vašu
požiadavku
OBJEDNÁVKA
Zašlite Vašu
objednávku
NEWSLETTER
Zaregistrujte sa pre zasielanie noviniek
Odoslať
POČASIE
Facebook
Myway-fb
My Way
Travel
& More
ČLÁNKY A AKTUALITY
NP KRKA oslavuje

v roku 1985 bola rieka Krka vyhlsen
za Nrodn park


Presne pred 28 rokmi bola rieka Krka vyhlsen za Nrodn park. Rieka sa prediera od mesta Knin po Skradin, kde sa vlieva do mora. Je znma svojimi po?etnmi jazerami, vodopdmi a perejami. O?ar kadho nvtevnka a ak tam raz zavtate, ur?ite sa budete chcie? vrti?. Rieka Krka pramen v pohor Dinre a rozprestiera sa na ploche 109 km2. K najznmejm a najnavtevovanejm vodopdom patria Skradinski buk a Roki slap. Roki slap je ?ahko prstupn a je mon ho navtvi? po?as celho roka. V d?ke 650 m sa nachdza dvans? vodopdov, s celkovm spdom 27 m. Na ?avom brehu Krky sa na vodopdoch nachdzaj mal mlyny sliace na mletie penice a kukurice, ktor s dodnes v prevdzke. S?as?ou rieky je jazero Visovac so znmym ostrov?ekom na ktorom sa nachdza frantiknsky kltor a kostolk. V kltore dodnes ij frantikni a opatruj cenn zbierky knh a umeleckch predmetov. Skradinski buk patr k najkrajm travertnovm vodopdom v Eurpe. Prezrie? si ho mete pri prechdzke po mostoch a chodnkoch. Tu ne?aleko Skradina sa rieka Krka vlieva do mora. Rieka Krka je bohat na rozli?n druhy rb, po?etn a rznorod vtctvo zah??a NP Krka medzi ornitologicky najvznamnejie oblasti. Kpanie na rieke Krka je povolen len vo vyzna?ench znach. Prehliadka je mon z lode, alebo peo. Orienta?n ceny vstupeniek: Dospel od 25 70 Kn Deti (7-14) 10 55 Kn

« späť
MyWay s.r.o., Mierová 179, 821 05 Bratislava, tel.: +421-2-4363 6692-3 • tel./fax: +421 2 43636691 • e-mail: myway@myway.sk
Člen British Chamber of Commerce in SR a Slovenskej asociácie cestovných kancelárií

Cestovná kancelária je poistená voči úpadku CK podľa Zákona 281/ 2011 v poisťovni UNION a.s. č PZ 2061243 do výšky 10 000 €.

Informácia o ochrane osobných údajov
4 companies
My Way
SACKA
British chamber of commerce in the Slovak republic
Na úvod