Doma v Chorvátsku
VYHĽADÁVANIE
 aa
 Istria
 Kvarner
 Severn Dalmcia
 Stredn Dalmcia
 Jun Dalmcia
UBYTOVANIE
 Hotely
 Apartmny
 Plavby
 Aktvna dovolenka
 Vilky a domy
 Firemn programy
 Akcie a z?avy
Hľadať
POŽIADAVKA
Zašlite Vašu
požiadavku
OBJEDNÁVKA
Zašlite Vašu
objednávku
NEWSLETTER
Zaregistrujte sa pre zasielanie noviniek
Odoslať
POČASIE
Facebook
Myway-fb
My Way
Travel
& More
ČLÁNKY A AKTUALITY
Nrodn park Plitvick jazer

Ak cestujete na Jadran autom, ur?ite si nezabudnite urobi? prestvku prve v NP Plitvick jazer. S oprvnene pchou Chorvtov a o?aria kadho nvtevnka.

NP Plitvick jazer je najznmej nrodn park v Chorvtsku, ktor le v Licko-senjskej upe. Nachdza sa na hornom toku rieky Korana medzi horskmi vpencovmi masvmi Velk a Mal Kapela a Pleevica medzi mestami Karlovac a Zadar v blzkosti hranice s Bosnou a Hercegovinou. Krasov jazer s terasovito rozloen a spojen prietokmi. Nachdza sa tu 140 vodopdov, 20 jask? a riedel. Rozloha parku je 29 482 ha. Lesy s bukov, jed?ov, smrekov a tisov. ij tu medvede, lky, srnce a diviaky. (wikipedia). V roku 1932 boli vyhlsen za chrnen oblas?, v roku 1949 za nrodn park a v roku 1979 zapsan do zoznamu UNESCO ako Dedi?stvo sveta estns? rzne ve?kch jazier tu le v nerovnakej nadmorskej vke s celkovm rozdielom 156 m v d?ke takmer 8 km. Prv, najhornejie jazero, ktor sa vol Pro?ansko jezero, vznik pri st ve?mi krtkej rieky Matica, vytvorenej z rie?ok Bijela Rijeka a Crna Rijeka, spjajcich sa pri dedine Plitvi?ki Ljeskovec. Pri Pro?anskom jazere za?na nepretrit re?az vodopdov, prahov, kaskd a vpencovo - travertnovch barir, ktormi spenen a hu?iaca voda pad vdy do ?alieho, niieho jazera. Prastar lesy a bujn vegetcia sa zrkadlia v hladinch priezra?nch jazier neuverite?ne krsnych farieb: od smaragdovo-zelenej a po tyrkysovo-modr. Vyie poloench 12 jazier tvor skupinu tzv. Hornch jazier, ktor kon?ia najv?m jazerom Kozjak. Z neho sa voda prelieva do tyroch ?alch tzv. Dolnch, ktor s menie a plytie a leia v prekrsnom ka?one strmch skl. Na konci dolnch jazier je jeden z najkrajch sekov - Nastavle, kde sa k jazernm vodm pripja, mohutnm 72 metrov vysokm vodopdom, potok Plitvica, pod?a ktorho s jazer pomenovan Zvltnos?ou Plitvickch jazier s bariry medzi jednotlivmi jazerami. Netvoria ich skaly, ale vpencov naplaveniny a vpencovo-tufov vtvory, ktor vznikali v priebehu poslednch 4000 rokov. Rast relatvne rchle (za priaznivch podmienok a 3 cm za rok), ale rovnako rchle sa mu aj rozloi?, resp. zni?i?. Vpencov tuf, nazvan travertn, vznik biodynamickm procesom, pri ktorom sa na seba naplavuj mach, zvpenaten riasy a vo vode obsiahnut minerly. Postupom ?asu narastie riadna barira s tzv. nosmi, terasami, hrdzami a kanlmi, pred ktorou sa hromad voda. Proces vytvrania travertnu prebieha dynamicky: km na jednom mieste sa vytvra barira, na inom prudk voda bariru ni?. Na pokojnch miestach, t.j. v mo?iaroch, rybnkoch a jazerch sa okrem toho uklad aj biely vpencov kal, ktor pokrva naplaven rastlinn materil. Tento vpencov kal, ako aj menliv odraz slne?nho svetla s pr?inou zvltneho modrho a zelenho sfarbenia Plitvickch jazier. Kpanie a plavba lo?ou s povolen len na ozna?ench miestach. V letnch mesiacoch dosahuje teplota hornch jazier a 24C. Ozajstnm rajom pre portovch rybrov je jazero Kozjak, ako aj dve viac skryt jazer Ciginovac a Pro?ansko jezero. Treba ma? rybrske povolenie, ktor vydva vedenie nrodnho parku Nrodn park je otvoren od 8:00 - 19:00 h a m dva vchody. Automobil treba odstavi? pred nimi na parkoviskch. V cene vstupenky (od 1. jla, za osobu, od 7 - 18 r. je 55 Kn (do 7 r. gratis) a od 18 r. 95 Kn, mimo sezny 45 - 80 Kn) je zahrnut aj jazda pecilnym vl?ikom, prpadne plavba lo?kou po jazere Kozjak. Kad nvtevnk dostane orienta?n mapku. Nvtevnci, ktor k Plitvickm jazerm prichdzaj od Jadranskho pobreia (Zadar, Split), sa do nrodnho parku dostan hornm vchodom ?. 2 (Ulaz 2) v oblasti hornch jazier. Tu, pri ve?kom jazere Kozjak, s ubytovne, retaurcie a pota. Odtia?to sa mu plavi? lo?ou po jazere, alebo sa vybra? na turistick ?i rybrsky vlet ?i na tru do divo?iny. Pribline 5 km ?alej na sever sa dostaneme k vchodu ?. 1 (Ulaz 1). Odtia?to je prstup ku Koranskej priepasti s chvatnm vodopdom rieky Plitvica.. (?erpan zo strnky CROATIA)

« späť
MyWay s.r.o., Mierová 179, 821 05 Bratislava, tel.: +421-2-4363 6692-3 • tel./fax: +421 2 43636691 • e-mail: myway@myway.sk
Člen British Chamber of Commerce in SR a Slovenskej asociácie cestovných kancelárií

Cestovná kancelária je poistená voči úpadku CK podľa Zákona 281/ 2011 v poisťovni UNION a.s. č PZ 2061243 do výšky 10 000 €.

Informácia o ochrane osobných údajov
4 companies
My Way
SACKA
British chamber of commerce in the Slovak republic
Na úvod