Doma v Chorvátsku
VYHĽADÁVANIE
 aa
 Istria
 Kvarner
 Severn Dalmcia
 Stredn Dalmcia
 Jun Dalmcia
UBYTOVANIE
 Hotely
 Apartmny
 Plavby
 Aktvna dovolenka
 Vilky a domy
 Firemn programy
 Akcie a z?avy
Hľadať
POŽIADAVKA
Zašlite Vašu
požiadavku
OBJEDNÁVKA
Zašlite Vašu
objednávku
NEWSLETTER
Zaregistrujte sa pre zasielanie noviniek
Odoslať
POČASIE
Facebook
Myway-fb
My Way
Travel
& More
Plavby
Krajina:
Stredn Dalmcia
Názov produktu:
Dubrovnk a ostrovy
Číslo produktu:
502
Miesto:
Dubrovnk a okolit ostrovy
Krátky popis produktu / lokality:
Pre tento vlet vm vysta? zopr tri?iek, plavky a napriek tomu zaijete nazabudnute?n tde? plavby po junom Jadrane z ostrova na ostrov. Uvo?nite sa a nechajte kapitna s posdkou, nech vs rozmaznva (predovetkm kuchr). Cez de? mete plva?, norchlova?, opa?ova? sa a pozorova? podvodn ivot jadranskho mora. Na ve?er si naplnujte nvtevu vychrench retaurci, alebo navtvte star kostolky a in historick pamiatky.
Popis a vybavenie:
NEDE?A DUBROVNIK
Check in od 13.00 h (GRUZ prstav) s ve?erou. Ke?e prlety sa lia, prv noc sa trvi v Dubrovnku uniktnom meste na Jadrane. Zvltnu atmosfru vytvraj star budovy, ktor tu ?nej nad morom z obdobia starej Dubrovnckej Republiky. Z v?ej ?asti sa jedn o stavby z renesancie, s prvkami gotiky. Vyuite popoludnie a poprechdzajte sa pod hradbami tohto jedine?nho mesta. ?o nestihnete dnes, nechajte si na svoj posedn ve?er, po nvrate z plavby. Noc v Dubrovnku.
PONDELOK DUBROVNIK MLJET
Po ra?ajkch za?na naa plavba na ostrov a nrodn park Mljet. Obed na lodi. Cele popoludnie mte na vychutnvanie si slanch jazier v NP, slnenie a prechdzky na tomto tichom ostrove. V strede najv?ieho jazera sa nachdza star optstvo a kostol, mete si zapoi?a? ?ln a povozi? sa po celom NP. Taktie je tu monos? zapoi?ania bicyklov. Noc v prstave Pola?a/Pomena.
UTOROK MLJET KOR?ULA
Po?as ra?ajok vytartujeme ku ostrovu Kor?ula, rodisku MARCA POLA. Obed na lodi pred Lumbarda (?as? Kor?ule). Prchod na Kor?ulu popoludn, kad samostatne si me pozrie? ostrov, ktor je pln legiend, povest a pamtnkov- Vypo?ujte si prbeh kamennch hradieb, ktorch vstavba trvala dve storo?ia. Noc v prstave.
STREDA KOR?ULA HVAR
Zav?as rna vyplvame k malmu ostrov?eku ?edro, kde budeme ma? dos? ?asu na relax a osvieenie v ?istej, krit?ovej vode. Odchod na Hvar je naplnovan popoludn. Hvar je najdlh ostrov na Jadrane. Tu mete navtvi? renesan?n katedrlu s originlnou veou, tie najstar amfiteter v Eurpe z roku 1612. Mesto Hvar oplva mnostvom retaurci, barov, a kaviarn, ktor s otvoren dlho do noci. Hvar sa ?asto nazva ja slne?n ostrov.
TVRTOK HVAR- TRSTENIK
Musme opusti? Hvar a pokra?ova? k malmu meste?ku Trstenik na polostrove Peljeac,, kde si popoludn zaplvame a strvime tu aj noc. Obed na lodi. TRSTENIK, dedinka a prstav v centrlnej ?asti junho pobreia ostrova Peljeac; po?et obyvate?ov 106. Hlavn ?innos? farmr?enie, vinohradnctvo (znme vno Dinga?), rybolov, a cestovn ruch. Pobreie okolo meste?ka je porasten pniovm lesom a dotvra prjemn prostredie pre oddych a kpanie v mori. Znme vinre? Grgi? sa nachdza prve tu nenechajte si ujs? prleitos? navtvi? ju a ochutna? niektor z ich deliktnych vn!
PIATOK TRSTENIK IPAN
Na svite pokra?ujeme v plavbe k ostrovom Elafiti. ELAFITI skupina ostrovov nachdzajcich sa v Jadranskom mori zpadne od Dubrovnka. S?as?ou sostrovia je ipan, Lopud and Kolo?ep (Kalamota). S lkadlom pre mnohch turistov v?aka prekrsnej scenrii a pieskovm plam. Plvanie a obed s naplnovan na niektorom z mench ostrovov sostrovia Elafiti. IPAN, najv? zo sostrovia, je zrove? najvzdialenej od Dubrovnka. Tu strvime noc.
SOBOTA IPAN DUBROVNIK
V?asn odchod smerom k Dubrovnku s ra?ajkami po?as plavby. Vychutnvajte si ndheru prrody po?as plavby k raju na zemi pod?a slove znmeho spisovate?a George Bernard Shaw-a. Obed na palube a prchod do Dubrovnik hne? popoludn (cca 14.00) a mte cel poobedie na nvtevu pamiatok, ktor ste nestihli pozrie? v prv ve?er, tie mete plva?, alebo si urobi? exkurziu autobusom do ?iernej Hory. Dobrovnk mete spoznva? samostatne, alebo so sprievodcami. Odpor?ame prejs? sa na STRADUN ulica aj nmestie vo vntri hradieb, alebo sa vyjriaba? na vrchol mestskch hradib, ktor dosahuje vku 1940m! Noc strveime v GRU-i prstave tohto ?arovnho mesta.
NEDE?A DUBROVNIK
Po ra?ajkch sa rozl?ime s posdkou a tie novmi priate?mi!

Nstup
vdy v nede?u

Vzdialenost od BA:
1.019 km, cca cca 10 hod

Cenník

Termín v období:
MyWay s.r.o., Mierová 179, 821 05 Bratislava, tel.: +421-2-4363 6692-3 • tel./fax: +421 2 43636691 • e-mail: myway@myway.sk
Člen British Chamber of Commerce in SR a Slovenskej asociácie cestovných kancelárií

Cestovná kancelária je poistená voči úpadku CK podľa Zákona 281/ 2011 v poisťovni UNION a.s. č PZ 2061243 do výšky 10 000 €.

Informácia o ochrane osobných údajov
4 companies
My Way
SACKA
British chamber of commerce in the Slovak republic
Na úvod